Haal méér uit evaluaties
  Onder druk van de publieke roep om meetbare resultaten van ontwikkelingsinspanningen is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor evaluaties. Om de vraag of hulp helpt te beantwoorden maken organisaties vooral gebruik van kwantitatieve evaluatiemethoden. Er wordt wat afgeturfd in OS-land, maar veel evaluaties en monitoringsprotocollen geven nauwelijks een beeld van wat er daadwerkelijk gebeurd is tijdens een project of programma en wat alle inspanningen hebben opgeleverd voor de mensen om wie het draait. Bovendien kunnen afdelingen communicatie, kennisontwikkeling en fondsenwerving vaak nauwelijks uit de voeten met de evaluatierapporten. Wij denken dat evaluaties meer moeten (en kunnen) opleveren.
  • Leer van evaluaties;
  • gebruik evaluaties om de achterban te bereiken;
  • zet evaluaties in voor fondsenwerving;
  • bereik de media met evaluaties.
Bijna iedere onderzoeker of evaluator herkent het: aan het eind van een onderzoek beschikt de onderzoeker over véél meer informatie dan hij of zij kwijt kan in het verslag.
Het standaard format van een evaluatieverslag biedt geen plaats aan de onthullende gesprekken die aan het eind van de dag worden gevoerd met lokale betrokkenen, in de auto terug naar het hotel. Of aan de ongefilterde inzichten van betrokkenen op grass roots niveau. Ook de eerste observaties van de evaluator zelf vinden zelden hun weg naar het eindverslag. Welke evaluator bekruipt niet bij tijd en wijle het gevoel dat de antwoorden die hij of zij krijgt tijdens interviews vooral bedoeld zijn om de donoren tevreden te stellen?
Toch zijn het vaak juist deze ervaringen die het hart van het programma raken omdat ze gaan over de impact op het leven van de betrokken mensen.

De basis blijft een degelijke aanpak waarbij we gebruik maken surveys, aangevuld met semi-gestructureerde interviews, focusgroep discussies en dergelijke. Maar deze, meer traditionele methoden, doorsnijden we met diepgaande verhalen, verzameld met behulp van journalistieke technieken. In zo’n journalistieke aanpak komen we snel tot de essentie; filteren we die details uit het geheel die inzicht bieden en laten weg wat niets toevoegt; we kiezen daarbij eerder voor de verrassende, soms dissidente invalshoek. Hierbij maken we gebruik van interviewtechnieken, rapportagevaardigheden en onderzoekskills. De producten die uit een dergelijke journalistieke evaluatie voortkomen hebben een journalistieke snit: portretjes, quotes, dagboeken, reportages, full quote interviews, filmpjes, learning histories of story telling.

De resultaten van onze aanpak kunnen na afloop worden gebruikt als:
  • verantwoording naar financiers;
  • materiaal voor interne leermodules;
  • transparantie naar de achterban;
  • impact verhalen voor fondsenwerving;
  • communicatie naar de media.

Samen bieden Warner Strategy & Fundraising en Wereld in Woorden – Global research & Reporting een aanpak aan waarbij we méér uit een evaluatie halen. Onze gezamenlijke ervaring omvat bijna honderd evaluaties, tientallen onderzoeken en vele honderden journalistieke publicaties: van interviews, reportages, essays tot hele tijdschriften en boeken.