verandermanagement
  Interim-management, alliantievorming en kwartier maken
We geven op interim basis leiding aan processen die gericht zijn op optimale benutting van het financieel, beleidsmatig, organisatorisch en menselijk potentieel van de organisatie, als kwartiermaker, interim manager en procesbegeleider.

Projectleiding
We geven vorm aan projecten, aan de inrichting van de projectorganisatie en we zijn desgewenst projectleider in de uitvoerende fase.

Werkconferenties
We zetten werkconferenties en trainingen in als instrument bij cultuurverandering, visie ontwikkeling en teambuilding.