planontwikkeling
  Financieringsstrategie en draagvlakontwikkeling
We verkennen de financiële mogelijkheden van de organisatie en adviseren over financiële strategieën en fondsenwerving. Met organisaties brengen we stakeholders in kaart en onderzoeken hoe belanghebbenden nauwer bij de missie van de organisatie te betrekken.

Plan- en Projectontwikkeling
We assisteren bij het maken van bedrijfsplannen, projectplannen, subsidie aanvragen en projectvoorstellen.